Chính sách bảo mật

Bảo mật thông tin

Mọi truy cập vào website điều được chúng tôi lưu trữ và bảo mật thông tin tuyệt đối. Không cung cấp bất kỳ thông tin nào của người sử dụng internet tới bên thứ 3. theo chính sách riêng của trang web vnwoman.

Mã hoá tài khoản

Nếu website có tổ chức đăng ký thông tin để nhận tin nhắn hoặc đăng nhập cho người sử dụng. thì hệ thống chung tôi sẽ mã hoá thông tin tài khoản như password, thông tin người dùng.